تبریک!

دامنه و هاست شما برای راه اندازی یک وسایت جدید، آماده است.

وردپرس را برایتان در فولدر public_html آپلود کرده ایم

می توانید آن را با آموزش های موجود در سایت نصب کنید

یا از طریق ارسال تیکت به بخش پشتیبانی، از ما بخواهید تا آن را برایتان نصب کنیم

فراموش نکنید که فایل index.html را باید حتما پاک کنید